วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสามแวง ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมเข้าตรวจสอบโครงการก่อสร้างเงินอุดเฉพาะกิจ