ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาลตำบลสามแวง