เทศบาลตำบลสามแวงเร่งสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้ผลกระทบจากวาตภัย 4 เมษายน 2564