กิจการสภาเทศบาล

กิจการสภาเทศบาล

รายละเอียด ไฟล์
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสามแวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามแวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศสภาเทศบาลตำบลสามแวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามแวง สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสามแวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามแวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศสภาเทศบาลตำบลสามแวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามแวง สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565