ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเพชรบ้านใหม่ฟาร์ม - เชื่อมเขตเทศบาลตำบลห้วยราช หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์