สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2566)