ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้