ประกาศร่างวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหนองทำนบ-หนองหว้า(เชื่อมเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก) หมู่ที่ 6 บ้านโคกเจริญ ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding))