ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหนองทำนบ-หนองหว้า(เชื่อมเขตเทศบาลตำบลโคกเหล็ก) หมู่ที่ 6 โคกเจริญ