ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเลไลย์ ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสามแวง ได้ที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-696159 ในวันและเวลาราชการ