อัพเดทข่าว »
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ จัดจ้าง  [ดูทั้งหมด]
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง  [ดูทั้งหมด]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  [ดูทั้งหมด]

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา  [ดูทั้งหมด]

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญของสัญญา  [ดูทั้งหมด]

ภาพกิจกรรม