แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง

รายละเอียด ไฟล์
แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี หน้า 5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี หน้า 5
แผนอัตรากำลัง 3 ปี หน้า 6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี หน้า 6
แผนอัตรากำลัง 3 ปี หน้า 7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี หน้า 7
นโยบายการบริหารทรัพยากร เทศบาลตำบลสามแวง นโยบายการบริหารทรัพยากร เทศบาลตำบลสามแวง
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลาตำบลสามแวง การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลาตำบลสามแวง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สร้างวัฒนธรรมในองค์กร สร้างวัฒนธรรมในองค์กร
2 สร้างวัฒนธรรมในองค์การ 2 สร้างวัฒนธรรมในองค์การ
3 สร้างวัฒนธรรมในองค์กร 3 สร้างวัฒนธรรมในองค์กร
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลสามแวง 2561- 2563 แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลสามแวง 2561- 2563
รายงานแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลสามแวง ปี 2561 รายงานแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลสามแวง ปี 2561
แผนอัตรากำลังสามปี(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) แผนอัตรากำลังสามปี(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566(ปรับปรุงครั้งที่1/2564) สรุปผลการดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566(ปรับปรุงครั้งที่1/2564)