แผนจัดหาพัสดุประจำปี

แผนจัดหาพัสดุประจำปี

รายละเอียด ไฟล์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561