ประกาศเทศบาลตำบลสามแวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 2565