ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน รถกู้ชีพกู้ภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565