ประกาศเทศบาลตำบลสามเเวง เรื่องแผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563