ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเลไลย์ กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง