ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตัดชุดปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (เสื้อและกางเกง) EMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง