ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเลไลย์) จำนวน ๑๖ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง