ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดชุดปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง