ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง