ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน)จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง