ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสามแวง เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (รายละเอียดตามแบบตามแบบ สำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน (แบบที่ 1.1 แบบตอกเสาเข็ม) รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)