ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกกระเช้าไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ 4 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)