ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาด 75 แรงม้า 1,500 รอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง