ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระเช้าไฟฟ้า ขนาด ๖ ล้อ ๔ สูบ ๔ จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลได้ www.gprocurement.go.th