ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสามแวง จำนวน ๘ จุด ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีสอบราคา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสามแวง ได้ที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-696159 ในวันและเวลาราชการ