อัพเดทข่าว »
  • "มุ่งพัฒนาชีวิต สร้างเศษฐกิจให้รุ่งเรือง สร้างเมืองให้น่าอยู่ พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศษฐกิจอาเซียน"
  • เทศบาลตำบลสามแวง ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ จัดจ้าง  [ดูทั้งหมด]

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง  [ดูทั้งหมด]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  [ดูทั้งหมด]

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา  [ดูทั้งหมด]

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญของสัญญา  [ดูทั้งหมด]

ภาพกิจกรรม